#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi

Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 03/10/2018

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6811/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6710/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6609/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6509/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6407/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6306/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6205/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6104/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6003/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5902/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5801/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5730/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5629/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5528/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5427/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5326/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5225/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5124/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5023/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4922/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4821/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4720/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4619/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4519/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4417/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4317/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4216/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4115/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4014/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3914/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3813/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3711/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3609/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3508/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3407/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3306/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3205/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3104/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2801/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2731/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2630/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2529/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2428/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2328/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2226/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2125/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2024/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1923/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1822/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1721/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1620/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1519/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1418/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1317/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1216/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1115/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1015/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 913/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 812/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 712/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 609/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 508/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 305/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 204/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 103/10/2018

Bình luận