#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Kỳ Đình, ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 24/06/2018

Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6516/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6412/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6309/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6205/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6102/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6029/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5925/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5820/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5716/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5615/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5515/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5413/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5309/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5206/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5103/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5030/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4926/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4824/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4720/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4618/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4512/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4409/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4306/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4205/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4105/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4004/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3904/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3804/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3703/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3603/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3501/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3430/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3330/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3210/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3109/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3009/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2908/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2807/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2707/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2604/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2504/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2427/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2320/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2218/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2115/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2013/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1913/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1811/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1708/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1607/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1504/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1401/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1331/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1230/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1127/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1025/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 922/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 818/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 715/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 609/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 506/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 401/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 327/06/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 225/06/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 124/06/2018

Bình luận