#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: meiepanus.com
Ngày thêm: 24/10/2017

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10909/12/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10803/12/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10725/11/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10619/11/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10512/11/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10404/11/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10329/10/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10221/10/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10113/10/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10006/10/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9929/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9822/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9717/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9610/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9504/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9402/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9326/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9225/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9119/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9018/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8912/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8811/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8705/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8603/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8529/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8427/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8323/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8220/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8115/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8014/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7907/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7806/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7701/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7601/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7524/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7423/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7317/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7215/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7109/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7008/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6903/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6802/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6726/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6625/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6520/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6419/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6317/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6216/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6114/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6013/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5905/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5829/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5722/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5620/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5514/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5413/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5308/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5207/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5102/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5030/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4924/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4823/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4720/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4618/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4517/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4410/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4308/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4205/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4127/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4025/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3920/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3819/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3714/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3613/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3507/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3405/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3327/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3226/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3121/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3019/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2913/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2812/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2709/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2608/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2530/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2429/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2323/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2222/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2118/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2015/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1909/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1808/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1702/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1601/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1525/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1424/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1319/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1218/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1115/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1010/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 906/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 803/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 731/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 630/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 529/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 428/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 326/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 225/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 124/10/2017

Bình luận