#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: mieutruyen.com
Ngày thêm: 10/04/2018

Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6608/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6507/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6401/12/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6328/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6220/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6120/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 6016/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5912/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5808/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5702/11/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5631/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5526/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5424/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5321/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5216/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5113/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 5013/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4902/10/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4830/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4729/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4625/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4525/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4420/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4318/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4214/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4111/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 4008/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3904/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3803/09/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3728/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3622/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3521/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3414/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3313/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3208/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3102/08/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 3026/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2922/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2816/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2716/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2608/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2504/07/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2428/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2324/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2220/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2117/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 2013/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1909/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1806/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1702/06/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1630/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1526/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1423/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1320/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1219/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1116/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 1012/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 910/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 805/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 704/05/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 629/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 528/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 421/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 319/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 212/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 111/04/2018
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình – Chap 010/04/2018

Bình luận