#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều

Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Miêu Truyện
Ngày thêm: 14/12/2017

Nữ bác sĩ mạnh mẽ bị xuyên không, một dao cắt đứt huyết mạch của tra nam, từ đây bắt đầu gặp phải phiền toái lớn. Bị cuốn vào vòng xoáy hắc ám của triều đình và hậu cung. Bảo vệ phu quân vô năng tàn phế, đối phó với vương gia độc ác nham hiểm, khẩu phật tâm xà. Diệt cả gia tộc, chơi đùa với âm mưu, phô bày y thuật, oai phong lẫy lừng, khiến người ta kinh diễm. Ai nói phu quân là một tên phế vật? Bắt đầu từ hôm nay, nếu ai dám nhục mạ hắn, nhất định chết không được tử tế!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 8510/12/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 8409/12/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 8303/12/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 8229/11/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 8126/11/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 8021/11/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 7919/11/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 7816/11/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 7707/11/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 7605/11/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 7501/11/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 7429/10/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 7322/10/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 7219/10/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 7113/10/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 7001/10/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 6927/09/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 6820/09/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 6717/09/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 6614/09/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 6511/09/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 6403/09/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 6328/08/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 6222/08/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 6119/08/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 6016/08/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 5912/08/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 5809/08/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 5703/08/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 56.531/07/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 5631/07/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 5526/07/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 5423/07/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 5320/07/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 5217/07/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 5113/07/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 5006/07/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4903/07/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4829/06/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4726/06/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4622/06/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4622/06/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4519/06/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4415/06/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4312/06/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4208/06/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4105/06/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 4001/06/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 3929/05/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 3825/05/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 3722/05/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 3618/05/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 3515/05/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 3411/05/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 3308/05/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 3205/05/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 3101/05/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 3027/04/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 2925/04/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 2820/04/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 2716/04/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 2614/04/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 2511/04/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 2407/04/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 2304/04/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 2201/04/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 2128/03/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 2025/03/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 1923/03/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 1818/03/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 1713/03/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 1609/03/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 1503/03/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 1423/02/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 1312/02/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 1206/02/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 1103/02/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 1027/01/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 925/01/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 820/01/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 714/01/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 611/01/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 509/01/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 406/01/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 301/01/2018
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 227/12/2017
Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều – Chap 114/12/2017

Bình luận